0 850 532 3327

telefon numarasından randevu alabilirsiniz

ÖNEMLİ UYARI : VİZE İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ,ONLİNE RANDEVU İÇİN LÜTFEN ÜCRETSİZ TELEFON DESTEĞİ ALINIZ. 0 850 532 3327

İspanya hükümeti tarafından İspanya Vizesi alma talebinde bulunan yabancı vatandaşlar için ülkeye girişin sağlanılması için belirli bir takım prosedürler ve edinilmesi işlem süreci açısından gerekli bilgiler bulunmaktadır. İspanya bir Avrupa Birliği Schengen Ülkesidir ve Schengen ülke kuralları dahilinde ülkeye giriş sağlanılması için gerekli prosedür ve işlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

İspanya Vizesi başvuruları için gerekli işlemlerin yapılma süreci içerisinde hazırlanılması gerekli olan belgelerin ve pasaport işlemlerinin resmi vize başvuru işlemlerinin gerçekleştirileceği tarihten bir ay öncesi bir tarih itibari ile hazırlık sürecine dahil edilmesi işlemlerin gerçekleştirilmesinde belge ve pasaport işlemlerinin eksiksiz bir şekilde temininin sağlanıyor olmasında büyük bir önem taşımaktadır. İspanya’ya gitmek isteyen kişiler tarafından gerekli işlemlerin hazırlık sürecinde hizmet vermekte olan vize danışmanlığı aracılığı ile gerekli belgelerin ve pasaport işlemlerinin hazırlanılmasında hizmet verilebilmekte ve resmi işlem süreci içerisinde teslim edilmesi gerekli olan evrakların tesliminin eksiksiz bir şekilde refakat gerçekleştirilerek VFS Global’e aktarımının sağlanılmasında hizmet sağlanılmaktadır. İşlemlerin gerçekleştirilmesinde resmi işlem sürecine dahil olunarak gerekli belgelerin ve pasaportun aktarımı VFS Global tarafından randevu sırasında alınarak resmi işlem süreci başlamaktadır. Bu süreç kapsamında gerekli belgelerin ve pasaportun ön incelenmeye tabii olunması ve işlem süresince incelenilerek aktarım onayının verilmesi işlemler açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Yurt dışı vize başvuru süreci içerisinde İspanya Vizesi alımının sağlanması için gerekli belge ve pasaport işlemlerinin eksiksiz bir şekilde uyumunun sağlanıyor olması süreç açısından işlemlerin aksamamasında önemli etki sağlamaktadır. VFS Global tarafından İspanya Vizesi için randevu sırasında teslim alınan belgelerin ve pasaport işlemlerinin incelenmesi sırasında alınması gerekli bir işlem olan parmak izi uygulamasına tabii olunulması gerekmektedir. Parmak izi uygulamasının yurt dışı vize başvurusunda bulunan kişi tarafından alımı ile 5 yıl süre geçerlilik sağlanılarak bütün Schengen ülkelerine yapılacak olan seyahatlerde herhangi bir vize başvuru sürecine tabii olunmadan gidiş sağlanabilmesi seçeneği sunulmakta ve kolay bir şekilde işlem gerçekleştirilmektedir.

İspanya Vizesi için gerekli inceleme ve resmi aktarımın VFS Global tarafından sağlanılmasının ardından işlemlerin İspanya Konsolosluğu ile resmi yazışma ve aktarım sağlanılma süreci dahilinde vize başvuru onayının verilmesi bir iş haftası ile üç iş haftası arasında bir süreci kapsayarak işlem türüne göre değişkenlik göstererek süreç tamamlanmaktadır. İşlem sürecinin tamamlanması ve vize başvuru onayının İspanya Konsolosluğu tarafından verilmesinin ardından işlemler hakkında edinilmesi gereken bilgi vize başvuru sürecinin hazırlık kısmında hizmet vermekte olan vize danışmanlığı aracılığı ile gerçekleştirilerek telefon yolu ile bilgi akışı sağlanılmaktadır. İşlem süreci dahilinde dikkat edilmesi gerekli olan bir takım bilgiler bulunmaktadır.

Vize başvuru işlemlerinde İspanya Konsolosluğu ve resmi işlemlerin aracı kurum olan VFS Global tarafından alımının sağlanılması için iş günleri ve çalışma saatleri dahilinde hizmet sağlanıldığının biliniyor olması ve alınan randevu ve işlem tarihlerinin bu kurumların çalışma takvimleri üzerinden dönemsel yoğunluğun çok olduğu aylar, bayramlar ve özel tatil günleri dahilinde hizmette gecikmeler ile karşılaşılmaması için hazırlık süreci dahilinde alınacak olan randevunun daha önceden belirlenen bir tarih üzerinde netleştirilerek resmi işlem sürecine dahil ediliyor olunması olabilecek aksamaların önüne geçmekte olan önemli bir faktördür. Bu bilgilere ek olarak vize başvurularında pasaportun yurt dışından dönüş tarihinden en az 6 ay sonrası bir tarih içerisinde geçerliliğinin bulunuyor olması ve pasaport üzerinde herhangi bir deforme ve benzeri bir sorun ile karşılaşılmaması işlemler açısından gerekli bir bilgi olarak bilinilmelidir.
Kişisel Bilgiler
Kişisel Bilgiler 2. Kişi
Kişisel Bilgiler 3. Kişi
Kişisel Bilgiler 4. Kişi
NOT :Tüm Dünya ülkelerine vize alabilen yetkili öncü kuruluştur. Yukarıda ki Randevu Formu ile talep oluşturulabilir ve randevu alınabilir. İş saatleri içerisinde gün ve tarih için geri dönüş yapılacaktır.

Buradaki bütün belgeler VFS Global’in sayfasından alınan gerçek ve resmi belgelerdir.

Başvuru Belgeleri

İspanya vizesi gerekli evraklar 2017 yıllı için güncel tutulmuştur. İş verenler, Çalışanlar, Ev hanımları, Öğrenciler, Emekliler, Ticari, Turistlik gerekli evrakları aşağıda listelenmiştir.

VİZE İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ ve RANDEVU İÇİN ÜCRETSİZ TELEFON DESTEĞİ ALINIZ. 0 850 532 3327

 • Vize başvuru formu (Tarafımızdan Temin Edilebilir).
 • İki adet yeni çekilmiş arka fonu beyaz renk biyometrik fotoğraf.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi. (zorunlu)
 • 30.000 Euro tutarında, Schengen bölgesindeki tüm seyahat süresi boyunca geçerli olan, birden fazla girişli vize durumunda asgari olarak ilk giriş süresi için geçerli olan bir Seyahat Sağlık Sigortası.
 • Pasaport (başvuru yapmak istediğiniz tarihten itibaren en az 3 ay geçerli olmalı). Son on yıl içerisinde çıkarılmış pasaportun en az iki boş sayfası olmalı. Pasaport yeni ise, eski pasaportların asılları da ibraz edilmeli.
 • İkametgah belgesi
 • Seyahat amacını ve planını anlatan ingilizce dilekçe.
 • Gidiş-dönüş uçak rezervasyonu veya ulaşım aracına ilişkin kanıtlayıcı belgeler. (Not: Tüm ara seferler ve uçuş bilgileri detaylı bir şekilde sunulmalıdır.)
 • Otel rezervasyonu ve/veya seyahat planını gösterir belgeler.
 • Finansal Durumu Gösterir Belgeler (seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler)
 • Bankadan alınmış orijinal kaşeli ve imzalı, son 3 aylık hesap hareketlerini gösteren hesap dökümü.
 • Varsa, Türkiye’de veya Avrupa’daki gayrimenkul belgeleri (tapu ruhsat fotokopileri).
 • Varsa Tapu’dan kira gelirleri; kira kontratı ve bu kiranın yattığı banka hesabı eklenebilir.

Başvuru sırasında ayrıca aşağıdaki belgeler de ibraz edilmelidir:

Çalışanlar için:

 1. İşveren Yazıs Antetli kağıda imzalı-kaşeli orjinal.
 2. Görevi, işe başlama tarihi, maaş tutarı(maaş bordrosu sunmuyorsa), izin süresi ve işverenin çalışanın Türkiye’de görevine devam edeceğine dair taahhüdünü içeren belge.
 3. Son 3 aya ait maaş bordrosu.
 4. Son 3 aya ait SGK Hizmet Dökümü.
 5. Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı.
 6. Vergi Levhası kopyası.
 7. Resmi Gazete kopyası.
 8. İmza Sirküleri kopyası.

Şirket Sahipleri için:

 1. Şirketin antetli kağıdına seyahat planını, amacını ve şirketteki ortaklığını/posizyonunu anlatan dilekçe.
 2. Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı.
 3. Vergi Levhası kopyası.
 4. Resmi Gazete kopyası.
 5. İmza Sirküleri kopyası.

Emekliler için:

 1. Emekli maaşını gösterir orijinal belge (son bir hafta içerisinde alınmış banka hesap özeti)

Çiftçiler için:

 1. Bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi.(Güncel Tarihli)

Öğrenciler için;

 1. Orijinal öğrenci belgesi.

Reşit olmayanlar için (18 yaş altı);

 1. Ebeveynleriyle birlikte seyahat etmiyorsa, ebeveynlerinin noter tasdikli izin belgesi (Muvaffakatname).
 2. Yasal velisini gösterir belgeler (Kimlik cüzdanı fotokopileri ve tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği)
 3. Orijinal öğrenci belgesi.

Kişi çalışmıyorsa veya yeni mezun ise:

 1. En son mezun olduğu yerden diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi.

Yabancı Uyruklu Vatandaşlar için:

 1. Dönüş tarihinden itibaren en az 3 ay geçerli ikamet tezkeresi.
 • Vize başvuru formu (Tarafımızdan Temin Edilebilir).
 • 1 adet yeni çekilmiş arka fonu beyaz renk biyometrik fotoğraf.
 • Otel rezervasyonu ve/veya seyahat planını gösterir belgeler.
 • Gidiş-dönüş uçak rezervasyonu veya ulaşım aracına ilişkin kanıtlayıcı belgeler. (Not: Tüm ara seferler ve uçuş bilgileri detaylı bir şekilde sunulmalıdır.)
 • Pasaport (başvuru yapmak istediğiniz tarihten itibaren en az 3 ay geçerli olmalı). Son on yıl içerisinde çıkarılmış pasaportun en az iki boş sayfası olmalı. Pasaport yeni ise, eski pasaportların asılları da ibraz edilmeli.
 • Nüfus Cüzdanı ve Pasaport fotokopisi
 • Güncel tarihli ( son 7 gün içinde işlem görmüş) , bankadan kaşeli ve imzalı orjinal, son 3 aya ait banka hesap dökümü.
 • 30.000 Euro tutarında, Schengen bölgesindeki tüm seyahat süresi boyunca geçerli olan, birden fazla girişli vize durumunda asgari olarak ilk giriş süresi için geçerli olan bir Seyahat Sağlık Sigortası.
 • İspanyol şirketi tarafından yollanmış, üzerinde seyahat tarihlerinin ve ilgili kişilerin isimlerinin yazdığı davetiye
 • Türk firmasından seyahat sebebini açıklayan, seyahat tarihlerinin belirtildiği ve şirketin tüm seyahat masraflarını karşıladığını belirten orjinal imzalı-kaşeli yazı/izin onayı (Ulusal mevzuata uygun davetiye ve/veya teminat)
 • Fuara katılacaksa giriş kartı veya katılıma ilişkin davet belgelesi (mail çıktısı kabul edilmemektedir.)
 • SGK (Sosyal Güvenlik) işe giriş bildirgesi
 • SGK hizmet dökümü (İstanbul için 4A hizmet dökümü(SGK yıl dökümü detayı), Ankara için son 3 aylık)
 • Çalıştığı yerdeki görev ve maaş durumunu belirten orijinal yazı (Son 3 aylık maaş bordrosu)
 • Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösteren orijinal belge. Faaliyet belgesi ve Oda sicil kayıt belgesi.
 • Resmi gazete
 • Ankara için İmza sirküleri ve Türk Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopi olması yeterlidir.)
 • Vergi levhası
 • Başvuru sahibi çiftçiyse; bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi (güncel Tarihli)
 • Masrafları şirket karşılıyorsa şirketin antetli kağıdına masrafları karşıladığına dair bir yazı ve şirkete ait son 3 ayın hesap hareketlerini gösteren hesap dökümü bu hesap dökümünün son 1 hafta içinde alınmış olması gerekiyor. Bu döküm bankadan kaşeli ve imzalı olmalıdır. Eğer şirkete ait banka hesap dökümü beyan edilemiyorsa bu durumda kişi kendine ait güncel (son bir hafta içinde alınmış olan) bankadan imzalı kaşeli içerisinde bir miktar bakiye bulunan dökümü beyan edebilir.
 • Vize başvuru formu (Tarafımızdan Temin Edilebilir).
 • 1 adet yeni çekilmiş arka fonu beyaz renk biyometrik fotoğraf.
 • Pasaport (başvuru yapmak istediğiniz tarihten itibaren en az 3 ay geçerli olmalı). Son on yıl içerisinde çıkarılmış pasaportun en az iki boş sayfası olmalı. Pasaport yeni ise, eski pasaportların asılları da ibraz edilmeli.
 • Gidilecek ülkenin vizesi(Türkiye’den vize istemeyen bir ülkeyse, o ülkedeki konaklamayı gösteren belgeler/otel rezervasyonları)
 • Uçak rezervasyonu ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler
 • Otel rezervasyonları veya seyahat planını gösteren belgeler
 • 30.000 Euro tutarında, Schengen bölgesindeki tüm seyahat süresi boyunca geçerli olan, birden fazla girişli vize durumunda asgari olarak ilk giriş süresi için geçerli olan bir Seyahat Sağlık Sigortası.
 • Başvuru sahibi şirket sahibi ise şirketin antetli kağıdına gidiş sebebini anlatan bir yazı.
 • Başvuru sahibi çalışıyorsa işveren mektubu ve/veya izin onayı
 • SGK (Sosyal Güvenlik) işe giriş bildirgesi
 • SGK hizmet dökümü (İstanbul için 4A hizmet dökümü, Ankara için son 3 aylık)
 • Çalıştığı yerdeki görev ve maaş durumunu belirten orijinal yazı (Son 3 aylık maaş bordrosu)
 • Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösteren orijinal belge. Faaliyet belgesi ve Oda sicil kayıt belgesi.
 • Resmi gazete
 • Ankara için İmza sirküleri ve Türk Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopi olması yeterlidir.)
 • Vergi levhası
 • Başvuru sahibi emekli ise emekli kartı fotokopisi ve emekli maaşının yattığı banka hesep cüzdanı fotokopisi ya da bankadan imzalı ve kaşeli hesap dökümü (son bir hafta içerisinde alınmıs olmalı)
 • Başvuru sahibi öğrenci ise öğrenci belgesi
 • Başvuru sahibi çiftçiyse; bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi
 • Kişi yeni mezun ya da çalışmıyorsa en son mezun olduğu yerden diploma/mezuniyet belgesi fotokopisi
 • Kişi eğer öğrenci ise ya da an itibarıyla çalışmıyorsa bu kişilere sadece anne, baba ya da kişilerin yasal eşi sponsor olabilir. Diğer kişilerin (nişanlı, amca. teyze vb. ) sponsorluğu kabul edilmemektedir. Sponsor olan kişinin masrafları karşıladığına dair yazılı bir dilekçeysiyle birlikte, iş yeri evrakları ( işe giriş bilidirgesi, SGK hizmet dökümü, son 3 aya ait maaş bordrosu, şirket oda sicil kaydı, faliyet belgesi, vergi levhası,imza sirküleri, sicil gazetesi) ve sponsor olan kişinin son 3 aya ait bankadan imzalı kaşeli, içerisinde bir miktar bakiye görünen güncel banka hesap dökümü eklenmelidir. Yine aynı durumda, bu kişiyle aile bağının görüldüğü vukuatlı nufus kayıt örneği de sunulmalıdır.
 • Varsa tapu, araç ruhsatları.
 • 18 yaşından küçükler veya halen okumakta olan reşitler : Anne veya baba tarafından yukarıdaki maddi durumu açıklayan evraklar, masrafları karşılayan kişiden de(anne/baba) dilekçe
 • 18 yaşından küçük ve ailesi yanında olmadan ya da anne baba dışında biriyle seyahat edecek olan çocuklar için ebeveynlerinden alınmış yeni tarihli orijinal noter tasdikli muvaffakatname
 • Yabancılar için dönüş tarihinden itibaren 3 ay daha geçerliliği olan yasal oturum izni/ikamet tezkeresi
 • ikametgah belgesi.
 • NÜFUS CÜZDANI ve PASAPORT fotokopisi
 • Aynı şekilde, masrafları karşılanan çocuğun dosyasında da çalışan ebeveynin iş belgeleri bulunmalıdır.
  • Vize başvuru formu (Tarafımızdan Temin Edilebilir).
  • 1 adet yeni çekilmiş arka fonu beyaz renk biyometrik fotoğraf.
  • Pasaport (başvuru yapmak istediğiniz tarihten itibaren en az 3 ay geçerli olmalı). Son on yıl içerisinde çıkarılmış pasaportun en az iki boş sayfası olmalı. Pasaport yeni ise, eski pasaportların asılları da ibraz edilmeli.
  • Uçak rezervasyonu ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler
  • Otel rezervasyonları veya seyahat planını gösteren belgeler
  • 30.000 Euro tutarında, Schengen bölgesindeki tüm seyahat süresi boyunca geçerli olan, birden fazla girişli vize durumunda asgari olarak ilk giriş süresi için geçerli olan bir Seyahat Sağlık Sigortası.
  • NÜFUS CÜZDANI ve PASAPORT fotokopisi
  • İspanyol evlilik cüzdanı fotokopisi
  • Yabancılar için geçerliliği olan yasal oturum izni/ikamet tezkeresi
  • Başvuru sahibi çalışıyorsa işveren mektubu ve/veya izin onayı
  • Başvuru sahibi şirket sahibi ise şirketin antetli kağıdına gidiş sebebini anlatan bir yazı.
  • SGK (Sosyal Güvenlik) işe giriş bildirgesi
  • SGK hizmet dökümü. (İstanbul için 4A hizmet dökümü, Ankara için son 3 aylık SGK Hizmet dökümü ya da 4a Hizmet dökümü)
  • Çalıştığı yerdeki görev ve maaş durumunu belirten orijinal yazı. (Son 3 aylık maaş bordrosu)
  • Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösteren orijinal belge. Faaliyet belgesi ve Oda sicil kayıt belgesi.
  • Resmi gazete
  • Vergi levhası
  • İmza sirküleri ve Türk Ticaret Sicil Gazetesi eklenmelidir. (Fotokopi olması yeterlidir.)
  • Başvuru sahibi emekli ise emekli kartı fotokopisi ve emekli maaşının yattığı banka hesep cüzdanı fotokopisi ya da bankadan imzalı ve kaşeli hesap dökümü (son bir hafta içerisinde alınmıs olmalı)
  • Başvuru sahibi öğrenci ise orjinal öğrenci belgesi
  • Başvuru sahibi çiftçiyse; bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi
  • Ankara için son 3 ayın hesap hareketlerini gösteren hesap dökümünün son 1 hafta içinde alınmış olması gerekiyor. (Kaşeli ve imzalı orijinal döküm veya hesap defter dökümü orijinali ve fotokopisi)
  • Başvuru sahibi reşit değilse ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediyorsa, ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname. (Seyahat eden ebeveyn evli değilse veya ebeveynlik yetkisi sadece kendisindeyse bu koşul geçerli değildir)
  • Varsa tapu, araç ruhsatları.
  • Ankara’daki vize başvuru merkezinden başvuruda bulunacak kişilerin ikametgah sunması gerekmektedir.
  • Ankara için, Kişi eğer öğrenci ise ya da an itibarıyla çalışmıyorsa bu kişilere sadece anne, baba ya da kişilerin yasal eşi sponsor olabilir. Diğer kişilerin (nişanlı, amca. teyze vb. ) sponsorluğu kabul edilmemektedir. Sponsor olan kişinin masrafları karşıladığına dair yazılı bir dilekçeysiyle birlikte, iş yeri evrakları ( işe giriş bilidirgesi, SGK hizmet dökümü, son 3 aya ait maaş bordrosu, şirket oda sicil kaydı, faliyet belgesi, vergi levhası,imza sirküleri, sicil gazetesi) ve sponsor olan kişinin son 3 aya ait bankadan imzalı kaşeli, içerisinde bir miktar bakiye görünen güncel banka hesap dökümü eklenmelidir. Yine aynı durumda, bu kişiyle aile bağının görüldüğü vukuatlı nufus kayıt örneği de sunulmalıdır.
  Transit Denizci Vizesi
  Kongre & Konferans Vizesi
  Öğrenci Vizesi ( 90 güne kadar)
 • Vize başvuru formu (Tarafımızdan Temin Edilebilir).
 • 1 adet yeni çekilmiş arka fonu beyaz renk biyometrik fotoğraf.
 • Pasaport (başvuru yapmak istediğiniz tarihten itibaren en az 3 ay geçerli olmalı). Son on yıl içerisinde çıkarılmış pasaportun en az iki boş sayfası olmalı. Pasaport yeni ise, eski pasaportların asılları da ibraz edilmeli.
 • Uçak rezervasyonu ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler
 • NÜFUS CÜZDANI ve PASAPORT fotokopisi
 • Denizcilik şirketinin ya da kontrat yapılan firmanın yazısı
 • İspanyol Gemi firmasından transit vize istediğini bildirme, geminin limana yanaşma ve ayrılma tarihi, denizcinin adı ve pasaport numarası içeren yazı
 • Gemici cüzdanı fotokopisi.
 • Gemicinin kontratı
 • Yolcu gemisinde garson olarak çalışmaya gidenler : Orijinal sözleşme ve fotokopisi ve İspanya’daki gemi şirketinin davetiyesi
 • Ankara’daki vize başvuru merkezinden başvuruda bulunacak kişilerin ikametgah sunması gerekmektedir.
 • Vize başvuru formu (Tarafımızdan Temin Edilebilir).
 • 1 adet yeni çekilmiş arka fonu beyaz renk biyometrik fotoğraf.
 • Pasaport (başvuru yapmak istediğiniz tarihten itibaren en az 3 ay geçerli olmalı). Son on yıl içerisinde çıkarılmış pasaportun en az iki boş sayfası olmalı. Pasaport yeni ise, eski pasaportların asılları da ibraz edilmeli.
 • Uçak rezervasyonu ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler
 • Otel rezervasyonları veya seyahat planını gösteren belgeler
 • 30.000 Euro tutarında, Schengen bölgesindeki tüm seyahat süresi boyunca geçerli olan, birden fazla girişli vize durumunda asgari olarak ilk giriş süresi için geçerli olan bir Seyahat Sağlık Sigortası.
 • Türk firmasından seyahat sebebini açıklayan, seyahat tarihlerinin belirtildiği ve şirketin seyahat masraflarını karşıladığını belirten yazı (Konaklama, uçak, sigorta, vb)
 • Kültürel etkinlik veya konferanslara katılım amacıyla gidiyorsa;
 • Etkinliği düzenleyen firma tarafından gönderilen davetiye veya kültürel hizmet sağlayıcısı ile imzalanan sözleşme veya yaratıcı bir eser için gönderilen davetiye (Kişinin ismi bu belgelerde geçmelidir)
 • Spor etkinlikleri amacıyla gidiyorsa;
 • Spor kulübü/federasyonu tarafından gönderilen ve spor etkinliğine katılımı teyit eden davetiye veya akreditasyon belgesi ( )
  • (Kişinin ismi bu belgelerde geçmelidir)
  • Gönderen spor kulübü veya
  • spor federasyonundan alınmış sporcu lisansı ( )
 • Başvuru sahibi çalışıyorsa işveren mektubu ve/veya izin onayı
 • SGK (Sosyal Güvenlik) işe giriş bildirgesi
 • SGK hizmet dökümü (İstanbul için 4A hizmet dökümü, Ankara için son 3 aylık)
 • Çalıştığı yerdeki görev ve maaş durumunu belirten orijinal yazı (Son 3 aylık maaş bordrosu)
 • Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösteren orijinal belge. Faaliyet belgesi ve Oda sicil kayıt belgesi
 • Resmi gazete
 • Vergi levhası
 • İmza sirküleri ve Türk Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopi olması yeterlidir.)
 • Başvuru sahibi emekli ise resimli emekli kartı ve emekli maaşını gösteren belge ve güncel tarih ve bakiye gösteren maaş kartı
 • Başvuru sahibi öğrenci ise öğrenci belgesi
 • Başvuru sahibi çiftçiyse; bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi
 • masrafları şirket karşılıyorsa şirketin antetli kağıdına masrafları karşıladığına dair bir yazı ve şirkete ait son 3 ayın hesap hareketlerini gösteren hesap dökümü bu hesap dökümünün son 1 hafta içinde alınmış olması gerekiyor. Bu döküm bankadan kaşeli ve imzalı olmalıdır. Eğer şirkete ait banka hesap dökümü beyan edilemiyorsa bu durumda kişi kendine ait güncel (son bir hafta içinde alınmış olan) bankadan imzalı kaşeli içerisinde bir miktar bakiye bulunan dökümü beyan edebilir.
 • Başvuru sahibi reşit değilse ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediyorsa, ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname (Seyahat eden ebeveyn evli değilse veya ebeveynlik yetkisi sadece kendisindeyse bu koşul geçerli değildir.) İstanbul için,çocuk 3.şahısla seyahat ediyorsa , okulla veya grupla gidiliyorsa çocukların sorumluluğunu alan kişinin ismi muvafakatnamede açıkca belirtilmeli.
 • Yabancılar için dönüş tarihinden itibaren 3 ay daha geçerliliği olan yasal oturum izni/ikamet tezkeresi
 • NÜFUS CÜZDANI ve PASAPORT fotokopisi
 • ikametgah sunması gerekmektedir.
 • Kişi öğrenci ise ya da an itibarıyla çalışmıyorsa bu kişilere sadece anne, baba ya da kişilerin yasal eşi sponsor olabilir. Diğer kişilerin (nişanlı, amca. teyze vb. ) sponsorluğu kabul edilmemektedir. Sponsor olan kişinin masrafları karşıladığına dair yazılı bir dilekçeysiyle birlikte, iş yeri evrakları ( işe giriş bilidirgesi, SGK hizmet dökümü, son 3 aya ait maaş bordrosu, şirket oda sicil kaydı, faliyet belgesi, vergi levhası,imza sirküleri, sicil gazetesi) ve sponsor olan kişinin son 3 aya ait bankadan imzalı kaşeli, içerisinde bir miktar bakiye görünen güncel banka hesap dökümü eklenmelidir. Yine aynı durumda, bu kişiyle aile bağının görüldüğü vukuatlı nufus kayıt örneği de sunulmalıdır.
 • Vize başvuru formu (Tarafımızdan Temin Edilebilir).
 • 1 adet yeni çekilmiş arka fonu beyaz renk biyometrik fotoğraf.
 • Pasaport (başvuru yapmak istediğiniz tarihten itibaren en az 3 ay geçerli olmalı). Son on yıl içerisinde çıkarılmış pasaportun en az iki boş sayfası olmalı. Pasaport yeni ise, eski pasaportların asılları da ibraz edilmeli.
 • Uçak rezervasyonu ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler
 • Kalınması planlanan süre için konaklamaya ilişkin belge
 • 30.000 Euro tutarında, Schengen bölgesindeki tüm seyahat süresi boyunca geçerli olan, birden fazla girişli vize durumunda asgari olarak ilk giriş süresi için geçerli olan bir Seyahat Sağlık Sigortası.
 • Öğrenim kurumu tarafından kurs başlangıç-bitiş tarihleri ve haftalık ders saatlerini gösteren belge
 • Ankara için eğitim kurumuna ödeme yapılmışsa , ödeme yapıldığına dair makbuz da dosyaya eklenmelidir.
 • AB’nin eğitim,öğrenim veya araştırma programlarına katılım amaçlı gidiyorsa;
 • Üniversite veya araştırma merkezi tarafından gönderilen davet mektubunun aslı
 • Vize başvurusu yapanın, bir AB programı kapsamında desteklendiğini gösteren, Türkiye Ulusal Ajansı (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi) veya TÜBİTAK tarafından verilmiş mektup
 • Kalınması planlanan süre için konaklamaya ilişkin belge
 • Başvuru sahibi öğretmen veya öğretim görevlisi ise orjinal işveren mektubu ve/veya izin onayı (Antetli ve kaşeli)
 • SGK (Sosyal Güvenlik) işe giriş bildirgesi
 • SGK hizmet dökümü (İstanbul için 4A hizmet dökümü, Ankara için son 3 aylık)
 • Çalıştığı yerdeki görev ve maaş durumunu belirten orijinal yazı. (Son 3 aylık maaş bordrosu)
 • Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösteren orijinal belge. Faaliyet belgesi ve Oda sicil kayıt belgesi
 • Resmi Gazete
 • Vergi levhası
 • İmza sirküleri ve Türk Ticaret Sicil Gazetesi eklenmelidir. (Fotokopi olması yeterlidir.)
 • öğrenci ise orjinal öğrenci belgesi.
 • Kişi eğer öğrenci ise ya da an itibarıyla çalışmıyorsa bu kişilere sadece anne, baba ya da kişilerin yasal eşi sponsor olabilir. Diğer kişilerin (nişanlı, amca. teyze vb. ) sponsorluğu kabul edilmemektedir. Sponsor olan kişinin masrafları karşıladığına dair yazılı bir dilekçeysiyle birlikte, iş yeri evrakları ( işe giriş bilidirgesi, SGK hizmet dökümü, son 3 aya ait maaş bordrosu, şirket oda sicil kaydı, faliyet belgesi, vergi levhası,imza sirküleri, sicil gazetesi) ve sponsor olan kişinin son 3 aya ait bankadan imzalı kaşeli, içerisinde bir miktar bakiye görünen güncel banka hesap dökümü eklenmelidir. Yine aynı durumda, bu kişiyle aile bağının görüldüğü vukuatlı nufus kayıt örneği de sunulmalıdır.
 • Kalınacak süre için banka hesabında yeterli bakiye,
 • Son 3 ayın hesap hareketlerini gösteren hesap dökümünün son 1 hafta içinde alınmış olması gerekiyor. (Kaşeli ve imzalı orijinal döküm veya hesap defter dökümü orijinali ve fotokopisi
 • Başvuru sahibi reşit değilse ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediyorsa, ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname (Seyahat eden ebeveyn evli değilse veya ebeveynlik yetkisi sadece kendisindeyse bu koşul geçerli değildir)
 • Yabancılar için dönüş tarihinden itibaren 3 ay daha geçerliliği olan yasal oturum izni/ikamet tezkeresi
 • NÜFUS CÜZDANI ve PASAPORT fotokopisi
 • İkametgah

Buradaki bütün belgeler VFS Global’in sayfasından alınan gerçek ve resmi belgelerdir.